DÜŞÜNEN İNSAN
 
  ANA SAYFA
  ARİSTO VE ETKİLERİ
  BARUCH DE SPINOZA
  BERTOLT BRECHT
  BLAISE PASCAL
  DESCARTES
  FRANCIS BACON
  GALILEO GALILEI
  HİPOKRAT VE HİPOKRAT YEMİNİ
  HOMEROS İLYADA VE ODYSSEIA
  ISAAC NEWTON
  JACK LONDON
  JOHANNES KEPLER
  JOHN LOCKE
  KONFÜÇYÜS ÜZERİNE
  MIGUEL DE CERVANTES
  MIKOLAJ KOPERNIK
  MONTAIGNE VE DENEMELERİ
  ÖKLİD VE TEOREMLERİ
  PİR SULTAN ABDAL VE MÜCADELESİ
  PLATON'UN HAYATI VE DÜŞÜNCELERİ
  THOMAS HOBBES
  VERGİLİUS
  AKIL ÜZERİNE FELSEFİ SÖZLER
  AŞK VE AİLE ÜZERİNE FELSEFİ SÖZLER
  İNSAN ÜZERİNE FELSEFİ SÖZLER
  ÖZGÜRLÜK UMUT ÜZERİNE FELSEFİ SÖZLER
  DOSTLUK ÜZERİNE FELSEFİ SÖZLER
  ÖLÜM ÜZERİNE FELSEFİ SÖZLER
  DÜŞÜNCE TARİHİNDE MÜZİĞİN GELİŞİMİ
  ÖNERDİĞİMİZ SİTELER-SİTENİ EKLE
  ANKETLER
  ZİYARETCİ DEFTERİ
VOLTAIRE GÖRE İDEA (DÜŞÜNCE): Düşünce nedir? Beynimde, resim halinde canlanan bir imge. Demek ki bütün düşünceleriniz imgelerden ibarettir. Elbette; çünkü en soyut düşünceler bile gördüğüm bütün nesnelerin devamından başka bir şey değildir. Genel olarak varlık sözünü özel varlıkları tanımış olduğum için kullanıyorum. Sonsuzluk sözünü de, bir takım sınırlar gördüğüm, bu sınırları da genişletebildiğim kadar genişlettiğim için söylüyorum; kafam imgelerle dolu olduğu içindir ki düşüncelerim var. Peki bu tabloyu yapan ressam kim? Herhalde ben değilim, çünkü doğru dürüst resim yapmasını beceremem. Bir yetiden (insanda doğal olarak bulunan bir şeyi yapabilme gücü) yararlanan, düşünenden daha çok, hiç değilse daha iyi bilir, daha mutludur. Ama ne yapayım? Kafamda toplanıp birbiriyle çarpışan, iliğimdeki gözleri savaş meydanı olarak seçen bütün o düşünceleri kabul etmek, etmemek benim elimde olan bir şey değildi ki.birbirleriyle adamakıllı dövüştükten sonra, kalan döküntülerinden kararsızlıktan başka bir şey elde edemedim. Bunca düşünce sahibi olup, düşüncenin özünü, ne olduğunu doğru dürüst bilememek çok acıklı bir şey. Gerçekten öyle; ama bilmediğini biliyormuş sanmak daha da acıklı, daha budalaca bir şeydir.

ANDEBİ’YE GÖRE DÜŞÜNCE: Kör karanlık kuyunun dibinde kalmış bir insanın, yukarıdan sarkıtılan bir iple kendini yukarı çekerek gün ışığına ulaşması sonucundaki eylemler zincirlerinin başındaki ipi aşağı sarkıtma yargısından önce oluşan zihinsel etkinliktir. Düşünceyi şöyle de açıklayabiliriz: Düşünce=>düşün=>düş. Düş= hayal. Hayal gerçek bir şey değildir ancak düşünce hayalleri gerçekleştirmeye yönelik ortaya konan bir planlamadır. Günlük yaşantımızdaki davranışlarımızın temelinde düşünce, yargı ve eylem gelir. Süreç bu sıralamayla oluşur. Yani düşünce eylemin en başındadır. Bazen insanı hayvanlardan ayıran şeyin düşünmesi olduğu söylense de bu tamamen doğru bir tanımlama değildir. hayvan davranışlarında da eylem öncesi oluşan yargıdan önce zihinsel etkinlik vardır. bu nedenle hayvanlar da düşünür. Ancak insan gibi yeni düşünce üretemez. Yani insanı hayvandan ayıran temel durum insanın yeni düşünce üretebilmesidir. Koşullarını ve yaşam biçimini tarihi süreç içinde sürekli değiştirebilmesidir. Bir balina yüz yıl önce nasıl yaşıyorsa şimdi de aynı şekilde yaşamaktadır. İnsanın yüz yıl öncesi ile şimdiki yaşantısı arasında farklar oldukça fazladır.
ORFEUS VE EURIDICE: Yunan mitolojisinde romantik bir serüvenin kahramanı olan Orfeus, Trakya Kralı Oeagre’nin Kalliope adlı (insanların güzel konuşma, merhamet duyma ve inandırma güçlerini yöneten) ilham perisinden olan oğludur. Başka bir rivayete göre de Orfeus, Apollo’nun Klio adlı(insanların şiir ile tarihe olan ilgilerini yöneten) ilham perisinden dünyaya gelen oğludur. Argonautlar seferine de katılan Orfeus’a Apollon günün birinde bir lir verir. Orfeus lir çaldıkça bütün doğa kendinden geçer, vahşi hayvanlar kulak kesilir, ağaçlar, kayalar müziğin büyüsü ile yürümeye başlar. Orfeus, Euridice isimli sevgilisiyle evlendiği gün, Euridice’yi bir yılan sokup öldürür. Bu korkunç durum karşısında Orfeus karısını bulmak için yer altı ülkesine kadar gitmeyi göze alır. Müziğinin olağanüstü büyüsüne başta tanrılar tanrısı Zeus ve hatta ölüler ülkesinin merhametsiz tanrıçası Persefon bile hayran kalır. Orfeus’a acıyan tanrılar, Euridice’yi bir şartla geri vermeyi Orfeus’a vaat ederler. Bu şarta göre; Orfeus’un ölüler ülkesinden çıkıncaya kadar Euridice’nin yüzüne bakmaması gereklidir. Ancak Orfeus yolda dayanamaz ve Euridice’nin gelip gelmediğini anlamak için arkasına bakar ve bakınca da Euridice tekrar geri alınır. Yeryüzüne eli boş dönen Orfeus bütün kadınlardan nefret eder ve bir rivayete göre de Bakantlar tarafından parçalanarak ölür. Çektiği özlemin ateşini bir türlü dindiremeyen Orfeus’un kendine hakim olamayıp merakına yenilmesi her şeyin sonu olur ve böylece güçleri kendinde toplayabilmenin, kendine hakim olmaktan geçtiği gerçeği bu konunun merkezinde yer alır.
DÜŞÜNCE TARİHİNDE MÜZİĞİN GELİŞİMİ:
Eski Yunanca’da melos kelimesi şarkı anlamına gelmektedir. Günümüzde kullanılan melodi kelimesinin kökü bu terime dayanır. Bir hece üzerinde söylenen uzun süslü ezgiler için kullanılan melisima terimi de yine aynı kökten türemiştir. Eski Yunan müziğiyle ilgili belgelerin azlığına karşın, Yunanlı düşünürlerin geliştirdiği kuramlar günümüze kadar gelmiş, özellikle de Ortaçağ Avrupası’nın müzik kültürünü derinden etkilemiştir. Platon ve Aristoteles müziğin doğası, evrendeki yeri, insanlar üzerindeki etkileri ve toplum içindeki uygulamaları hakkında yazmışlardır. Pitagoras ve yandaşları müziğin fiziksel evrenin temel anahtarı olan matematikle çok yakın ilişkide olduğu kanısındaydılar. Pitagoras sesler arasındaki aralık ilişkilerin matematiksel bağlantılarını keşfetmiş, oran hesaplarını matematiğe dayanarak ortay çıkarmıştı.Antik Yunan ve Roma’da müzik, çalgılar, Rönesans döneminde müzik ve Rönesans’ta çalgılar için TIKLAYINIZ
ÖZGÜRLÜK UMUT ÜZERİNE FELSEFİ SÖZLER

ÖZGÜRLÜK VE UMUT ÜZERİNE FELSEFİ SÖZLER

Söylediklerinizin hiçbirini kabul etmiyorum, ama düşündüğünüzü söylemek hakkınızı ölünceye dek savunacağım. (Voltaire)

İnsan özgürlüğü başkasından dilenemez, özgürlüğü kazanmasını bilmesi gerekir. (İgnazio Silone)

Özgürlüğün yolu tüm dünyaya karşı tek başına kalmak bile olsa kendi inancına bağlı kalmaktan geçer. (Zweig)

Hiçbir zaman haklarını aşma, çünkü başkalarının sınırlarına saldırmış olursun. (Rousseau)

Düşünce özgürlüğü ruhun yaşamıdır. (Voltaire)

Özgürlük, evet özgürlük, ama yasa sınırlarına kadar. (Spencer)

Özgür olmayıp kendini özgür sanan kimseden başka tutsak kalmamıştır. (Goethe)

Başka ulusları özgürlüklerinden edenler er geç kendileri de özgürlüklerinden olurlar. (Abraham Lincoln)

Başka bir ulusu ezen bir ulus özgür olamaz. (Marx)

Gerçekten özgür olan birini tutsak etmek bir balığı karaya çıkarmaya benzer.(Diogenes)

Özgürlük çok pahalı bir maldır. Paradan daha değerli olan kırmızı kanla alınır. (Rousseau)

Özgürlük istemiyorum, özgürlükler istiyorum. (Balzac)

İnsan özgür olmadan mutlu olamaz. (Dante)

Bir toplumun elde edebileceği özgürlük, o toplumun olgunluk derecesine bağlıdır. (Koestler)

Özgürlüğü her şeyden çok seviniz. (Beethoven)

Alınyazımı değiştiremem, ama istemediğim kadere de boyun eğemem. (Shakespeare)

Özgürlük ağacı arada sırada zorba zalimlerin kanıyla sulanmalıdır, çünkü bu onun doğal gübresidir. (Thomas Jefferson)

Yalnızca nefes almak özgür olduğunu göstermez. (Goethe)

En güzel özgürlük rüyası hapishanede görülür. (Schiller)

Her ayrıcalık özgürlüğe bir saldırıdır. (Diderot)

Özgürlük tarihin kaybolmayan tek değeridir. (Camus)


Özgürlük adaletten başka bir şey değildir. (Voltaire)

Özgürlük insanı soylu yapar. (Rousseau)

Özgürlüğe öyle düşkünüm ki, koca Hindistan’ın bir köşesini bana yasak etseler dünyanın tadı kaçar nerdeyse. (Montaigne)

İnsan için özgürlüğün, istediğini yapmaktan çok istemediğini yapmaktan ibaret olduğuna hep inanmışımdır. (Rousseau)

Hiçbir şey düş gücümüz kadar özgür değildir. (David Hume)

En özgür insan bile efendisiz değildir. (schiller)

Yalnız akıl tarafından yönetilen kimse özgürdür. (Spinoza)

Bana yaşamı iki şey sevdirir: Özgürlük ve aşk. Aşk için yaşamımı veririm ama özgürlük için aşkımı feda ederim. (Aleksandra Dumas)

Özgürlük ve yaşam bunları her gün kazanmak zorunda olan kimsenin hakkıdır. (Maksim Gorki)

Ey halk, özgür, güzel ve mutlu bir yaşam kurmak senin elinde. (Charlie Chaplin)

Düşüncesini söyleme özgürlüğü olmayınca özgürlük yok demektir. (Voltaire)

Kendine yetmenin en güzel meyvesi özgürlüktür. (Epikuros)

Hiç umut etmemiş olan umutsuzluğa düşmez. (Bernard Shaw)

Beklemekte olduğumuz mutluluk yaşamakta olduğumuz mutluluktan daha güzeldir. (Andre Maurois)

Umutsuzluk korkakların harcıdır. (Euripides)

Umut gidince korku da gider. (John Milton)

Umutsuz kalınca bile umudu tüketmemek gerekir. (Seneca)

Umut olmadan umut edilen ele geçirilemez. (Herakleitos)

Umutsuzluk çeken insandan daha aptal insan yoktur. (Cervantes)

Umut yaşam boyunca sürer, ancak ölümle biter. (Bernard Shaw)

Umut cesaretin yarısıdır. (Balzac)

Başkasının kölesi olmayan ve başkasını köle etmek hırsına kapılmayan insana ne mutlu. (Fenelon)

Korku içinde yaşayan insan asla özgür değildir. (Horatius)

İnsanlara boyun eğdirmek isteyen insanın kulağı sağırdır. (Camus)

Köleliğin beteri kendisinin kölesi olmak değil midir. (La Fontaine)

İnsan hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeyleri istemekle geçirir. (Diderot)

İnanç yaşamanın gücüdür. (Tolstoy)

Mutsuzluğun son basamağı mutluluğun ilk basamağı demektir. (Dossi)

Artık ümit yetmiyor bana, ben artık şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyorum. (Nazım Hikmet)

Umutsuzluk nedeniyle korkup kaçma. Umut umutsuzluğun ötesindedir. Aş, yürü, geç onu. Karanlık geçidin ötesinde ışık bulacaksın. (Andre Gide)

Umut uyanık insanın rüyasıdır. (Aristoteles)

Bir yerde yaşam varsa orda umut da vardır. (Cicero)

Yarınları, yorgun ve bezgin insanlara değil, rahatlarını terk edebilen gayretli insanlara aittir. (Cicero)

Yaşamını daha iyi kılma özgürlüğü insanın temel özgürlüğüdür. (Bertolt Brecht)

Vicdanınız temizse özgürsünüz demektir. (Goethe)

Bir ülke, yarı köle yarı özgür insanlardan oluşursa sürekli yaşayamaz. (Abraham Lincoln)

Ölüm varsa da her zaman ikinci gelir. Çünkü özgürlük her zaman en baştadır. (Ritsos)

 

 

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:
Toplam 1 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!
 
 

Bu sayfayı beğendiniz mi?
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder

(Sonucu göster)


 
Reklam  
   
 
   
BİLİMİN BÜYÜK ADIMLARI  
 

BİLİMİN BÜYÜK ADIMLARI
Bilimin büyük adımlarını atan bu bilginler çoğu kez burjuvaların içinden çıkmaktaydı. Örneğin Kepler öyleydi; Galileo ve logaritmanın bulucusu Napier soylu sınıfındaydılar. Üniversite çevrelerinden geliyorlardı ve öğretim üyesi idi çoğu. Ne var ki, üniversitelerle uyuşmazlığa düştüler ve çoğu kez oradan ayrılmak zorunda kaldılar. Neden? diye sorarsak, cevabı; felsefe ilahiyatın hizmetçisi, üniversite de kilisenin etkisindeydi halen diyebiliriz. Böyle olunca da, buluşlar iman için tehdit edici görünüyordu. Bundan kurtulmak için bilginler, astrolog ve hekim olarak prenslerin hizmetine giriyorlardı. Kepler imparatorun matematikçisi oldu; Harvey l. Jacques’in. Gilbert’de Kraliçe Elizabeth’in hekimi olarak görevlendirildi. Galileo’yu ise Toscana dükü korudu. İlk görev, Kopernik’in eserini sürdürmekti. Bunu Alman astronomu Johannes Kepler (1571-1630) üstlendi. Kepler Kopernik’i doğrulayan ve gezegenlerin hareketine “merkez” olarak Dünya’yı değil, Güneş’i koyan, günmerkezli görüşü yetkinleştirdi. Bir başka deyişle, görünüşlerin arkasında gizli duran gerçek hareketleri açıklamayı sonuna vardırmış ve bu hareketlerin kanunu ortaya koymuştu. Galileo Galilei (1564-1642) 1609’da, optik kanunlar hakkındaki derin bilgisine dayanıp, Hollandalılardan daha yetkin bir teleskop yaptı. 1610’da, jüpiter’in dört uydusunu buldu ve bu gezegenle uydularının gözlemi, onu kıyas yolu ile günmerkezli görüşün doğruluğuna götürdü. Venüs’ün de Ay gibi evreleri olduğunu keşfetti. Ay’ın da Dünya’ya benzediğini saptadı. Galileo hareket üzerine incelemelerini, Pisa Katedrali’nin tavanında asılı duran bir lambanın sallanmasını inceleyerek devam ettirdi ve salınımların eş zamanlı olduğunu gördü. Zaman belirtmede sarkacın kullanılabileceğini ortaya koydu. Eylemsizlik ilkesini ve hızların birleşmesi kanununu açıkladı. Aynı zamanda, ses yüksekliğinin frekansla ilgisi bulunduğunu ve müzik aralıklarının frekansla orantılı olduğunu belirtti. Titreşen telleri, rezonansı inceledi. Ve duraklı dalgaları açıkladı.
 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
online
Google Pagerank Checker
Copyright © www.andebi.tr.gg.2008.her hakkı saklıdır.
andebi'deki yazılar izinsiz başka yerde yayınlanamaz.