DÜŞÜNEN İNSAN
 
  ANA SAYFA
  ARİSTO VE ETKİLERİ
  BARUCH DE SPINOZA
  BERTOLT BRECHT
  BLAISE PASCAL
  DESCARTES
  FRANCIS BACON
  GALILEO GALILEI
  HİPOKRAT VE HİPOKRAT YEMİNİ
  HOMEROS İLYADA VE ODYSSEIA
  ISAAC NEWTON
  JACK LONDON
  JOHANNES KEPLER
  JOHN LOCKE
  KONFÜÇYÜS ÜZERİNE
  MIGUEL DE CERVANTES
  MIKOLAJ KOPERNIK
  MONTAIGNE VE DENEMELERİ
  ÖKLİD VE TEOREMLERİ
  PİR SULTAN ABDAL VE MÜCADELESİ
  PLATON'UN HAYATI VE DÜŞÜNCELERİ
  THOMAS HOBBES
  VERGİLİUS
  AKIL ÜZERİNE FELSEFİ SÖZLER
  AŞK VE AİLE ÜZERİNE FELSEFİ SÖZLER
  İNSAN ÜZERİNE FELSEFİ SÖZLER
  ÖZGÜRLÜK UMUT ÜZERİNE FELSEFİ SÖZLER
  DOSTLUK ÜZERİNE FELSEFİ SÖZLER
  ÖLÜM ÜZERİNE FELSEFİ SÖZLER
  DÜŞÜNCE TARİHİNDE MÜZİĞİN GELİŞİMİ
  ÖNERDİĞİMİZ SİTELER-SİTENİ EKLE
  ANKETLER
  ZİYARETCİ DEFTERİ
VOLTAIRE GÖRE İDEA (DÜŞÜNCE): Düşünce nedir? Beynimde, resim halinde canlanan bir imge. Demek ki bütün düşünceleriniz imgelerden ibarettir. Elbette; çünkü en soyut düşünceler bile gördüğüm bütün nesnelerin devamından başka bir şey değildir. Genel olarak varlık sözünü özel varlıkları tanımış olduğum için kullanıyorum. Sonsuzluk sözünü de, bir takım sınırlar gördüğüm, bu sınırları da genişletebildiğim kadar genişlettiğim için söylüyorum; kafam imgelerle dolu olduğu içindir ki düşüncelerim var. Peki bu tabloyu yapan ressam kim? Herhalde ben değilim, çünkü doğru dürüst resim yapmasını beceremem. Bir yetiden (insanda doğal olarak bulunan bir şeyi yapabilme gücü) yararlanan, düşünenden daha çok, hiç değilse daha iyi bilir, daha mutludur. Ama ne yapayım? Kafamda toplanıp birbiriyle çarpışan, iliğimdeki gözleri savaş meydanı olarak seçen bütün o düşünceleri kabul etmek, etmemek benim elimde olan bir şey değildi ki.birbirleriyle adamakıllı dövüştükten sonra, kalan döküntülerinden kararsızlıktan başka bir şey elde edemedim. Bunca düşünce sahibi olup, düşüncenin özünü, ne olduğunu doğru dürüst bilememek çok acıklı bir şey. Gerçekten öyle; ama bilmediğini biliyormuş sanmak daha da acıklı, daha budalaca bir şeydir.

ANDEBİ’YE GÖRE DÜŞÜNCE: Kör karanlık kuyunun dibinde kalmış bir insanın, yukarıdan sarkıtılan bir iple kendini yukarı çekerek gün ışığına ulaşması sonucundaki eylemler zincirlerinin başındaki ipi aşağı sarkıtma yargısından önce oluşan zihinsel etkinliktir. Düşünceyi şöyle de açıklayabiliriz: Düşünce=>düşün=>düş. Düş= hayal. Hayal gerçek bir şey değildir ancak düşünce hayalleri gerçekleştirmeye yönelik ortaya konan bir planlamadır. Günlük yaşantımızdaki davranışlarımızın temelinde düşünce, yargı ve eylem gelir. Süreç bu sıralamayla oluşur. Yani düşünce eylemin en başındadır. Bazen insanı hayvanlardan ayıran şeyin düşünmesi olduğu söylense de bu tamamen doğru bir tanımlama değildir. hayvan davranışlarında da eylem öncesi oluşan yargıdan önce zihinsel etkinlik vardır. bu nedenle hayvanlar da düşünür. Ancak insan gibi yeni düşünce üretemez. Yani insanı hayvandan ayıran temel durum insanın yeni düşünce üretebilmesidir. Koşullarını ve yaşam biçimini tarihi süreç içinde sürekli değiştirebilmesidir. Bir balina yüz yıl önce nasıl yaşıyorsa şimdi de aynı şekilde yaşamaktadır. İnsanın yüz yıl öncesi ile şimdiki yaşantısı arasında farklar oldukça fazladır.
ORFEUS VE EURIDICE: Yunan mitolojisinde romantik bir serüvenin kahramanı olan Orfeus, Trakya Kralı Oeagre’nin Kalliope adlı (insanların güzel konuşma, merhamet duyma ve inandırma güçlerini yöneten) ilham perisinden olan oğludur. Başka bir rivayete göre de Orfeus, Apollo’nun Klio adlı(insanların şiir ile tarihe olan ilgilerini yöneten) ilham perisinden dünyaya gelen oğludur. Argonautlar seferine de katılan Orfeus’a Apollon günün birinde bir lir verir. Orfeus lir çaldıkça bütün doğa kendinden geçer, vahşi hayvanlar kulak kesilir, ağaçlar, kayalar müziğin büyüsü ile yürümeye başlar. Orfeus, Euridice isimli sevgilisiyle evlendiği gün, Euridice’yi bir yılan sokup öldürür. Bu korkunç durum karşısında Orfeus karısını bulmak için yer altı ülkesine kadar gitmeyi göze alır. Müziğinin olağanüstü büyüsüne başta tanrılar tanrısı Zeus ve hatta ölüler ülkesinin merhametsiz tanrıçası Persefon bile hayran kalır. Orfeus’a acıyan tanrılar, Euridice’yi bir şartla geri vermeyi Orfeus’a vaat ederler. Bu şarta göre; Orfeus’un ölüler ülkesinden çıkıncaya kadar Euridice’nin yüzüne bakmaması gereklidir. Ancak Orfeus yolda dayanamaz ve Euridice’nin gelip gelmediğini anlamak için arkasına bakar ve bakınca da Euridice tekrar geri alınır. Yeryüzüne eli boş dönen Orfeus bütün kadınlardan nefret eder ve bir rivayete göre de Bakantlar tarafından parçalanarak ölür. Çektiği özlemin ateşini bir türlü dindiremeyen Orfeus’un kendine hakim olamayıp merakına yenilmesi her şeyin sonu olur ve böylece güçleri kendinde toplayabilmenin, kendine hakim olmaktan geçtiği gerçeği bu konunun merkezinde yer alır.
DÜŞÜNCE TARİHİNDE MÜZİĞİN GELİŞİMİ:
Eski Yunanca’da melos kelimesi şarkı anlamına gelmektedir. Günümüzde kullanılan melodi kelimesinin kökü bu terime dayanır. Bir hece üzerinde söylenen uzun süslü ezgiler için kullanılan melisima terimi de yine aynı kökten türemiştir. Eski Yunan müziğiyle ilgili belgelerin azlığına karşın, Yunanlı düşünürlerin geliştirdiği kuramlar günümüze kadar gelmiş, özellikle de Ortaçağ Avrupası’nın müzik kültürünü derinden etkilemiştir. Platon ve Aristoteles müziğin doğası, evrendeki yeri, insanlar üzerindeki etkileri ve toplum içindeki uygulamaları hakkında yazmışlardır. Pitagoras ve yandaşları müziğin fiziksel evrenin temel anahtarı olan matematikle çok yakın ilişkide olduğu kanısındaydılar. Pitagoras sesler arasındaki aralık ilişkilerin matematiksel bağlantılarını keşfetmiş, oran hesaplarını matematiğe dayanarak ortay çıkarmıştı.Antik Yunan ve Roma’da müzik, çalgılar, Rönesans döneminde müzik ve Rönesans’ta çalgılar için TIKLAYINIZ
FRANCIS BACON


FRANCIS BACON

Francis Bacon’un (1561-1626) karakteri ve daha da önemlisi, etki alanının kapsamı hakkındaki tartışmalar bilim tarihçileri ve siyaset tarihçileri arasında halen sürüp gitmektedir. En büyük ve de en çok beğenilen eseri “Essays” dir (Denemeler).  Bu eserin ilk yayımı 1597’de yapılmıştır. Ancak en büyük etki yaratan eseri Latince yazmış olduğu “Novum Organum” dur(Yeni Organon). Bu eser Bacon’un büyük bilimsel yapılanmasıyla aynı adı taşıyan “Instauratio Manga” nın (Büyük Yenileniş) ikinci cildini oluşturur. Ondan önce 1605’te İngilizce kaleme aldığı “ Advancement of Learning”(Bilginin İlerleyişi)’de önemli olarak kabul edilir.

Bacon mevki sahibi bir ailenin çocuğuydu. Babası Nicholas kraliçenin başmühürdarı, annesi ise Kraliçe Elizabeth’in başdanışmanıydı. Annesi aynı zamanda ülkenin en nüfuzlu birkaç adamından biri sayılan William Cecil’in yani Lord Burleigh’nin kardeşiydi.Francis Bacon, yükselebilmek için Lord Burlegh’ın çevresi ve nüfuzundan beklediği gibi faydalanamasa da, onun sayesinde parlamentoya girdi. Yirmi üç yaşında parlamento üyesi olan Bacon, Essex Kontu’nun himayesine girdi ve onun çok faydasını gördü. Ama Essex Kontu kraliçeyle ters düşünce büyük bir hırs ve gayretle onun hakkındaki soruşturmayı yürütmek için de tereddüt etmedi. Sonunda Essex Kontu’nun Kraliçeyi devirme çabaları asılmasına  neden olacaktı. Bu arada Bacon’da Kraliçeye olan bağlılığını bir kez daha göstermiş ve kariyerine yeni yollar açmış oluyordu.

I. James’in tahta çıkmasıyla (1603) Bacon’un konumu ve refahı daha da yükselmişti. Aynı dönemde şövalye unvanını aldı. 1618’de en yüksek adli makam olan Lord Chancellor görevine getirildi. Yeni adalet bakanı olarak ataması yapıldı. Lord Verulam unvanını aldı. 1621’de St. Albans Vikont’u ilan edildi. Ancak aynı yıl kariyeri birden bire tepetaklak oldu ve şansı ters gitmeye başladı. Rüşvet almakla suçlandı. Bu olay Bacon’un yüz kızartıcı bir şekilde görevden çekilmesine neden oldu. 1626’ da ölene kadar bilimsel çalışmalarını devam ettirdi.

Tümdengelim ve tümevarım olarak bildiğimiz iki teknik terimi açıklamak da fayda var. Tümdengelim yöntemine dayanan önermelerde öncül doğru ise sonuç da doğru demektir. Tümevarıma dayalı önermelerde ise öncül doğru da olsa sonuç doğru olmayabilir. Bacon’ı en çok üne kavuşturan bilimsel yaklaşımı yeni bir tümevarım biçimine bağlı olduğu yolundaki düşüncesidir. Tümevarım aslında yeni bir yöntem değildi. Felsefi akıl yürütme tarzı bir yana, insanların zaten özel bir durumdan hareketle genelleme yaptıkları giz değildir. Ancak Bacon’ın yöntemi daha fazla dikkat içermekle birlikte özellikle olumsuz durumları da hesaba katar. Bacon şöyle yazmıştır:
“Olumsuzluk ve dışlama gereği kadar yerine getirildikten sonra, en dipte hiç ağırlığı olmayan görüşlerin hepsi eriyip buharlaşırken, somut ve doğru olmanın yanında geçerli biçimde tanımlanmış olan sağlam bir olumlama kalacaktır geriye; buna varan yol ise dolambaçlı ve iç içedir.”

Bacon’ın doğru bilimsel yöntem görüşüne yönelik belli başlı iki eleştiri vardır. Öncelikle tümevarım dediği yöntemin, pratik ve esinleyici değeri ne olursa olsun ciddi hatalar taşıdığı inandırıcı biçimde ortaya konmuştur. İkinci olarak da Bacon’ın matematik konusunda oldukça yetersiz oluşuydu. Kopernik, Kepler ya da Galileo’yu yeterince incelememişti. Oysa ki tümdengelim yöntemi çoğu zaman matematik yolu ile açıklanabilen bir kavramdı. Bu nedenle Bacon tümdengelim yönteminin nasıl kullanıldığını göremedi. Bütün bunlara rağmen, gözlem yöntemine ağırlık vermiş olması ve bilimsel araştırmalarının genel olarak taşıdığı anlayış açısından esin kaynağı olmuştur.

Bacon’ın insan zihninden kaynaklanan ve bilimsel ilerlemenin yolunu tıkayan engeller ilişkin listesi sağlam temellere dayanır. İdol olarak adlandırdığı bu türden dört engel saymıştır Bacon: Soy, Mağara, Çarşı ve Tiyatrodur.

Soy : insanların algı mekanizması yavaş işler ve bozulmaya eğilimlidir.
Mağara: daha tartışmalı bir nitelik gösteren mağara idolleri, bireylerin bütünüyle kendine özgü niteliklerinden kaynaklanır. Esas olarak doğuştan gelen ya da kişinin kendi doğasından kaynaklanan önyargılardır.
Çarşı: çarşı idollerine günümüzün medya ve magazin idolleri de denebilir. İnsanlar “gündelik ilişkiler ve bağlantılar” yoluyla sayısız gereksiz tartışmaya ve anlamsız boş heveslere sürüklenir.  Günümzde bunlar, filimler üzerine girilen tartışmalar, film ya da pop yıldızlarının yaşantısı, gazetelerin magazin ağırlıklı haber ve köşe yazıları olarak ifade edilebilir.
Tiyatro: Bacon’ a göre tiyatro idolleri de bir o kadar faydasız teoriler ile felsefe sistemlerinden oluşur. Bacon’ a göre böyle faydasız teoriler arasında Kepler’in yasaları da vardı.

Bacon’ın siyasi davranışlarına yön veren, kendisinin de açıklamış olduğu gibi iyi olanı yapma isteği idi. Bu boyutu ile onu faydacı düşüncelerin öncüsü sayabiliriz. Bacon’ın en büyük özelliği ise sınır tanımayan bilimsel merakı idi. Bilim ve merak içi içe değil midir zaten? Ortaçağ ile moderniteyi ruhunda çok iyi karıştırmıştır. Deneme yazarlığı ile incelikli bir tarz oluşturmuştur. Bu dala da önemli katkıları olmuştur. Genele uyum gösteren davranışlarına rağmen zaman zaman ateist olarak suçlamalarla karşılaşmıştır.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:
Toplam 1 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı!
 
 

Bu sayfayı beğendiniz mi?
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder

(Sonucu göster)


 
Reklam  
   
 
   
BİLİMİN BÜYÜK ADIMLARI  
 

BİLİMİN BÜYÜK ADIMLARI
Bilimin büyük adımlarını atan bu bilginler çoğu kez burjuvaların içinden çıkmaktaydı. Örneğin Kepler öyleydi; Galileo ve logaritmanın bulucusu Napier soylu sınıfındaydılar. Üniversite çevrelerinden geliyorlardı ve öğretim üyesi idi çoğu. Ne var ki, üniversitelerle uyuşmazlığa düştüler ve çoğu kez oradan ayrılmak zorunda kaldılar. Neden? diye sorarsak, cevabı; felsefe ilahiyatın hizmetçisi, üniversite de kilisenin etkisindeydi halen diyebiliriz. Böyle olunca da, buluşlar iman için tehdit edici görünüyordu. Bundan kurtulmak için bilginler, astrolog ve hekim olarak prenslerin hizmetine giriyorlardı. Kepler imparatorun matematikçisi oldu; Harvey l. Jacques’in. Gilbert’de Kraliçe Elizabeth’in hekimi olarak görevlendirildi. Galileo’yu ise Toscana dükü korudu. İlk görev, Kopernik’in eserini sürdürmekti. Bunu Alman astronomu Johannes Kepler (1571-1630) üstlendi. Kepler Kopernik’i doğrulayan ve gezegenlerin hareketine “merkez” olarak Dünya’yı değil, Güneş’i koyan, günmerkezli görüşü yetkinleştirdi. Bir başka deyişle, görünüşlerin arkasında gizli duran gerçek hareketleri açıklamayı sonuna vardırmış ve bu hareketlerin kanunu ortaya koymuştu. Galileo Galilei (1564-1642) 1609’da, optik kanunlar hakkındaki derin bilgisine dayanıp, Hollandalılardan daha yetkin bir teleskop yaptı. 1610’da, jüpiter’in dört uydusunu buldu ve bu gezegenle uydularının gözlemi, onu kıyas yolu ile günmerkezli görüşün doğruluğuna götürdü. Venüs’ün de Ay gibi evreleri olduğunu keşfetti. Ay’ın da Dünya’ya benzediğini saptadı. Galileo hareket üzerine incelemelerini, Pisa Katedrali’nin tavanında asılı duran bir lambanın sallanmasını inceleyerek devam ettirdi ve salınımların eş zamanlı olduğunu gördü. Zaman belirtmede sarkacın kullanılabileceğini ortaya koydu. Eylemsizlik ilkesini ve hızların birleşmesi kanununu açıkladı. Aynı zamanda, ses yüksekliğinin frekansla ilgisi bulunduğunu ve müzik aralıklarının frekansla orantılı olduğunu belirtti. Titreşen telleri, rezonansı inceledi. Ve duraklı dalgaları açıkladı.
 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
online
Google Pagerank Checker
Copyright © www.andebi.tr.gg.2008.her hakkı saklıdır.
andebi'deki yazılar izinsiz başka yerde yayınlanamaz.